SEZONA KATKI VERENLER

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü2016-2017 konser sezonu çalışmalarını katkılarıyla destekleyen ve himaye eden kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederiz:

Bursa Valiliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Nilüfer Belediyesi

Bursa Filarmoni Derneği

Uludağ İçecek A.Ş.

Binted Ltd. Şti.

Divan Otel Bursa

Sn. Ömer KIZIL

Sn. Dr. Mehdi KAMRUZ